BLÅT GULD

Vi står over for verdens største udfordring

World map 2040


Alle skal begynde at erkende vandets sande pris og værdi, vores BLÅ GULD. For hvis vi fortsætter med at behandle verdens vand på samme måde som i dag, vil vi ikke være i stand til at sikre vandforsyningen til fremtidige generationer.

 

Tilgængeligheden af ferskvand er under stigende pres i hele verden. Vand er en meget begrænset og knap ressource, som alle levende væsner er afhængige af for at kunne overleve. Selv om 70% af jordens overflade er vand, er kun 0,007% af planetens vand til rådighed som drivkraft og næring til dens 7,5 milliarder indbyggere.

Ferskvandet fornys kun med en mængde på 100.000 kubikmeter om året, som udelukkende stammer fra regnvejr på land. Pga. af omfattende urbanisering, skovfældning, ændringer af vandføring og industrielt landbrug tørrer jordens overflade ud og grundvandsstanden falder. 

Regnmængden er simpelthen ikke stor nok i forhold til den mængde, vi fjerner fra vores jord

 

Fakta & tal

FN forventer, at vores planet vil have 9,7 milliarder indbyggere i 2050, og behovet for vand forventes at stige med yderligere 20-30% 

i 2050. Denne overbefolkning presser vores grundlæggende livsnødvendige ressourcer voldsomt, af disse er vand vores største udfordring.

Increase water demand.jpg
 

TÆNK GLOBALT, HANDL LOKALT

Hydraloop visionen - at styrke menneskehedens resiliente vandfremtid

Grapg Power of decentralized recycling.j

På verdensplan føres 80 % af alt spildevand ubehandlet tilbage til miljøet (UNESCO 2017). Alt for ofte betragtes vand som en billig ressource – og spildevand betragtes som engangsmateriale. Det skal der laves om på nu. Nu er tiden kommet til at implementere cirkulære vandbehandlingsløsninger og forebygge tab af vores mest værdifulde ressource.

 

Hydraloop Systems har skabt den første smarte løsning af sin art til intelligente byer: kompakt, vedligeholdelsesfrit, bæredygtigt vandgenbrugssystem med banebrydende og nyskabende behandlingsteknologi. Decentraliseret vandgenbrug giver mulighed for at genbruge gråt spildevand, hvilket er den mest effektive og økonomiske vandmulighed inde i bygningen og giver vores mest værdifulde ressource endnu en rundtur. Ved at genbruge ved kilden og bruge vandet to gange kan vi begrænse den stigende efterspørgsel efter ferskvand betydeligt og i bevare den tilbageværende mængde i langt højere grad.

FN's verdensmål for bæredygtig udvikling 

Hvis nye bygninger forsynes med decentrale vandgenbrugssystemer i de næste 30 år, kan vi løse problemet med den verdensomspændende vandmangel.

Hydraloop Systems betragter det som sit ansvar og er stolt over at bidrage til 4 af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. 

 

De bæredygtige udviklingsmål er handlingsplanen for at opnå en bedre og mere bæredygtig fremtid for alle. De adresserer de globale udfordringer, som vi står over for, herunder fattigdom, ulighed, klimaforandringer, miljøødelæggelse, fred og retfærdighed. Alle de 17 mål hænger sammen, og for ikke at lade nogen i stikken, er det vigtigt, at vi når dem alle inden 2030.

UNSDG 04-2021.png
MicrosoftTeams-image (1).png
 

FAGRE BLÅ VERDEN

 "Gentænkning af vores forhold til vand" 

Hydraloop er meget stolt af – at være udvalgt og med i Fagre blå verden – Brave Blue World – dokumentaren med dens decentrale vandbesparelsesløsninger. Hydraloop tilbyder en nem hjemmeløsning og forbedrer folks mulighed for at anvende ny innovativ teknologi og at gentænke og aktivt ændre deres anvendelse af vand. Fagre blå verden dokumentaren dækker møder med pionerer og innovatorer fra 5 kontinenter, som alle adresserer globale vand- og sanitetsudfordringer. Deres historier vidner om en håbefuld og optimistisk fremtid for vores vigtigste ressource. I dokumentaren medvirker og støtter højt profilerede aktivister som Matt Damon, Jaden Smith og Liam Neeson.

 

Den stærke Fagre blå verden dokumentar vil ændre folks opfattelse af vand med brug af historiefortælling som drivkraft for positive forandringer! Dokumentaren havde premiere i december 2019 i Hollywood og vil blive vist i hele verden i 2020.

www.braveblue.world

Filmproduktionspartnere:

Screenshot 2019-12-27 at 11.01.06.png